powrót do oferty

Moduł licznika położenia 3LP2.

Przeznaczenie:

Moduł licznika położenia 3LP2

Trzyosiowy licznik rewersyjny 3LP 2 przeznaczony jest do zliczania impulsów w układach sterowania automatycznego. Szczególnie polecany jest do wskazywania bieżącego położenia narzędzia w układach sterowania CNC. Jako impulsy wejściowe mogą zostać użyte sygnały wejściowe typowego sterownika osi pracującego w schemacie TAKT/KIERUNEK. Możliwe jest również podłączenie typowego dwufazowego przetwornika inkrementalnego jako źródła impulsów położenia.

Dane techniczne:

Pobierz instrukcję obsługi modułu licznika położenia 3LP2