powrót do oferty

Trzyosiowy licznik położenia CT300

Przeznaczenie

licznik rewersyjny CT300

Licznik rewersyjny CT300 przeznaczony jest do zliczania impulsów w układach sterowania automatycznego. Szczególnie polecany jest do wskazywania bieżącego położenia narzędzia w układach sterowania CNC. Jako impulsy wejściowe mogą zostać użyte sygnały wejściowe typowego sterownika osi pracującego w schemacie TAKT/KIERUNEK. tyl licznika rewersyjnego CT300 schemat blokowy przedstawiający zasadę działania licznika rewersyjnego CT300

Opis budowy i działania

Zasadę działania przedstawia schemat blokowy zamieszczony na rys. 1. Impulsy wejściowe doprowadzone są do wejść mikrokontrolera RISC. Mikrokontroler zlicza impulsy wejściowe w dwóch niezależnych licznikach logicznych. Wartość wybranego licznika mnożona jest przez skalę i wyświetlana jest na ośmiopozycyjnym wyświetlaczu LED w następującym formacie: znak (minus lub spacja) cztery cyfry całkowite, kropka dziesiętna, dwie cyfry setne. Skale wpisywane są przez producenta.Użytkownik może wybrać przyciskiem .A/B. wartość którego licznika ma być aktualnie wyświetlana. Przycisk .B=0. służy do zerowania licznika B. Licznik A może być wyzerowany tylko poprzez restart mikrokontrolera czyli ponowne włączenie zasilania, lub wymuszenie niskiego poziomu logicznego na wejściu ./RESET.. Licznik A przeznaczony jest do pomiaru położenia absolutnego (Układ Maszyny). Licznik B mierzy położenie względne (Układ Programu). Najbardziej znacząca cyfra wyświetlacza (pierwsza z lewej) informuje który licznik jest aktualnie wyświetlany. Znak zbliżony do .A. (Absolute) oznacza licznik A. Znak zbliżony do .r. (relative) oznacza licznik B. Przy wykorzystaniu impulsów wejściowych sterownika osi TAKT / KIERUNEK licznik zmienia stan przy opadającym zboczu sygnału TAKT, tak jak to pokazano na rys.2 przy normalnym kierunku zliczania. rysunek 2

Dane technicznie: